Πρόταση σχετικά με την αναστολή του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Ως εκπρόσωποι των φοιτητών αιτούμαστε την αναστολή του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης για διάστημα ενός (1) έτους, προκειμένου να δοθεί στους φοιτητές χρόνος να προσαρμοστούν καταλλήλως αναφορικά με τα οφειλόμενα από αυτούς μαθήματα. Μετά το πέρας της αναστολής αυτής, προτείνεται να επανεξετάσει το τμήμα το περιεχόμενο του κανονισμού στο πλαίσιο της έως τότε ισχύουσας νομοθεσίας και να αποφασίσει για την άρση της αναστολής εφόσον το επιθυμεί η πλειοψηφία.

 

 

Με εκτίμηση ,

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.