Πρόταση για την πραγματοποίηση εξεταστικής εργαστηρίων τον Σεπτέμβριο

Προτάσεις για τις πτυχιακές εργασίες

Προτάσεις για την Πανεπιστημιοποίηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


Η περίοδος που διανύουμε στην χώρας μας, παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις για όλους μας. Χρειάστηκε μάλιστα να ολοκληρώσουμε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα με την χρήση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.[...]

Με την λήξη του χειμερινού εξαμήνου, πολλοί φοιτητές της σχολής μας στο τελευταίο έτος αναζητούν έναν καθηγητή[...]

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ, αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας μας περισσότερο από μισό αιώνα[...]