Πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας για την επανέναρξη των ΠΑΔ

Προτάσεις για τις πτυχιακές εργασίες

Προτάσεις για την Πανεπιστημιοποίηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών και των τριών τεχνολογικών τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στα τελευταία εξάμηνα πριν την λήψη του πτυχίου μας, συμπεριλαμβάνονται τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα[...]

Με την λήξη του χειμερινού εξαμήνου, πολλοί φοιτητές της σχολής μας στο τελευταίο έτος αναζητούν έναν καθηγητή[...]

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ, αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας μας περισσότερο από μισό αιώνα[...]