Πρόταση για την διευκόλυνση των φοιτητών στο θέμα της Πρακτικής Άσκησης.

Παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας

Αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε. Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.


Με τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου, πολλοί τελειόφοιτοι συμφοιτητές μας περνάνε από την διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης. Η διαδικασία αυτή είναι κάπως περίπλοκη καθώς περιέχει γραφειοκρατία

Από την αρχή της γενικής συνέλευσης τονίσαμε την σημαντικότητα του να ενώσουμε όλες οι παρατάσεις τις δυνάμεις μας για το καλό της σχολής μας. Παρ ’όλα αυτά οι συνάδελφοι της ΠΑΣΠ και της ΠΚΣ αρνήθηκαν.

Πέρασαν 2 χρόνια από τον διορισμό σας αλλά και των υπόλοιπων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από τον Υπουργό Παιδείας. Αν καθίσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό των πεπραγμένων σας αυτό το διάστημα, θα δούμε πως τα αρνητικά που έχουν συμβεί υπερισχύουν των θετικών.