Πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία έχουν ανασταλεί μέχρι τις 30/11

Προτάσεις για την διαχείριση της επόμενης μέρας της καραντίνας

Πρόταση για εναλλακτικές μορφές εξέτασης


Οι τελευταίοι μήνες για όλους μας είναι αποδεδειγμένα πρωτοφανείς και δύσκολοι. Συγκεκριμένα και η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές[...]

Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας από τις 11 Μαρτίου. Έχοντας περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε λάβαμε την πολύ θετική πρωτοβουλία[...]

Η περίοδος που διανύουμε στην χώρα μας παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σήμερα όλο και περισσότερες οικογένειες συμπιέζουν τον προϋπολογισμό τους[...]