50 προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΣΠΑΙΤΕ για τη βελτίωση και την ποιότητα των σπουδών


Πυλώνας 1: Ακαδημαϊκά Θέματα

Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού πλαισίου της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με σκοπό την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα συμβάλει τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών. Οι προτάσεις μας καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ψηφιακή εκπαίδευση μέχρι τη διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων.

1.     Νέα Μαθήματα και Προγράμματα Σπουδών: Εισαγωγή μαθημάτων σε κρίσιμους τομείς όπως προγραμματισμός, τεχνητή νοημοσύνη, big data, ηλεκτρικοί κινητήρες αυτοκινήτων, ευφυείς πόλεις, και άλλα καθώς και ανανέωση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

2.     Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Εκπαιδευτικό Υλικό: Η ενίσχυση της ψηφιακής βιβλιοθήκης με επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, βοηθώντας τους φοιτητές να παραμείνουν ενημερωμένοι με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

3.     Οργάνωση Συνεδρίων και Διαλέξεων: Διεξαγωγή ετήσιων συνεδρίων με διεθνείς ομιλητές και διοργάνωση σεμιναρίων από καταξιωμένους καθηγητές για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής δικτύωσης των φοιτητών.

4.     Ψηφιακές Τάξεις και Εργαλεία Συνεργασίας: Χρήση πλατφορμών όπως Moodle, Blackboard, για τη διευκόλυνση της ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης, και εφαρμογές όπως Microsoft Teams, Zoom, και Google Meet για την επικοινωνία και συνεργασία και δωρεάν παροχή αυτών στους φοιτητές.

5.     Πιστοποιήσεις Ψηφιακών Εργαλείων: Παροχή πιστοποιήσεων για το ECDL και τη χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων όπως AutoCAD, Fine, Scada, Ecocline, Sierra, Microsoft Office, βελτιώνοντας την επαγγελματική επάρκεια των φοιτητών.

6.     Διπλή εξεταστική εργαστηρίων: Πραγματοποίηση διπλής εξεταστικής για τα εργαστήρια τον Σεπτέμβριο, βελτιώνοντας τις ευκαιρίες για ακαδημαϊκή επιτυχία.

7.     Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Ανάπτυξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ειδικεύσεις και τις ανάγκες των αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, διασφαλίζοντας μια πιο στοχευμένη ακαδημαϊκή προσέγγιση.

8.     Σύσταση Επιτροπής για την Αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών: Προτείνεται η σύσταση μιας επιτροπής από εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας για την αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, έτσι ώστε αυτά να είναι περισσότερο εναρμονισμένα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

9.     Θεσμοθέτηση Φροντιστηριακών Ωρών σε Μαθήματα Ειδικότητας. Συνιστάται η εισαγωγή υποχρεωτικών φροντιστηριακών ωρών για τα μαθήματα ειδικότητας, ως μέσο βελτίωσης της κατανόησης των στοιχείων του μαθήματος και της ακαδημαϊκής υποστήριξης των φοιτητών.

10.  Δημιουργία Επίσημου Syllabus σε Κάθε Μάθημα. Προτείνεται η δημιουργία και η επίσημη υιοθέτηση ενός λεπτομερούς syllabus για κάθε μάθημα που προσφέρεται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό το έγγραφο θα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες όπως οι στόχοι του μαθήματος, οι προαπαιτούμενες γνώσεις, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι ημερομηνίες κρίσιμων δραστηριοτήτων και οι πολιτικές του μαθήματος, στοιχεία επικοινωνίας του Καθηγητή και άλλες σημαντικές πληροφορίες. 

Με την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΣΠΑΙΤΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη ακαδημαϊκή πορεία για τους φοιτητές, η οποία θα μας προετοιμάζει αποτελεσματικά για τις προκλήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής αρένας.

 

Πυλώνας 2: Υποδομές & Εγκαταστάσεις

Ο πυλώνας της πρότασής μας για την ανάπτυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ αφορά στην ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών και των εγκαταστάσεων. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τη μάθηση, την έρευνα και την ανάπτυξη, παρέχοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την άνεση και την ασφάλεια των φοιτητών.

1.     Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Εκπαιδευτικών χώρων: Προτείνουμε την ανακαίνιση των αιθουσών και των αμφιθεάτρων για έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο μάθησης. Η ανακαίνιση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγή κουφωμάτων, συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, φωτισμού κ.α.

2.     Προώθηση της Πράσινης Βιωσιμότητας: Εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, δημιουργώντας πράσινους χώρους και υλοποιώντας προγράμματα ανακύκλωσης για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

3.     Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση περισσότερων χώρων αναψυχής υποστηρίζουν την υγεία και την ευεξία των φοιτητών.

4.     Εγκατάσταση Σημείων Φόρτισης για Κινητά Τηλέφωνα. Προτείνουμε την εγκατάσταση σημείων φόρτισης για κινητά τηλέφωνα σε όλα τα κτίρια του πανεπιστημίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση των φοιτητών και του προσωπικού σε μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης, κάτι που θα αυξήσει την παραγωγικότητα και την άνεση στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

5.     Βελτίωση Δικτύων Wi-Fi: Δίκτυο Wi-Fi σε όλο τον campus της ΑΣΠΑΙΤΕ

6.     Βελτίωση Τεχνολογικών Υποδομών: Αύξηση του αριθμό των διαθέσιμων υπολογιστών στη βιβλιοθήκη.

7.     Αναβάθμιση και Συντήρηση Εργαστηρίων: Συντήρηση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση του εξοπλισμού εργαστηρίων.

8.     Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων: Ανάπτυξη του campus της ΑΣΠΑΙΤΕ με ποδηλατοδρόμους  και χώρους για αναψυχή και χαλάρωση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των φοιτητών.

9.     Δημιουργία νέου μικρού αμφιθεάτρου: Προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου αμφιθεάτρου στο οποίο θα πραγματοποιούνται τελετές και εκδηλώσεις, χωρητικότητας 150-200 ατόμων, με σύγχρονο εξοπλισμό και διαρρύθμιση. 

10.  Φωτισμός και σημάνσεις σε όλο το campus:  Σε πολλά σημεία του campus υπάρχει έλλειψη φωτισμού και σημάνσεων, προτείνουμε στο πλαίσιο ανάπτυξης του οικοπέδου να τοποθετηθούν σημάνσεις και φωτιστικά και ιδιαίτερα από σημεία που μπορεί να διανύουν φοιτητές. 

 

Οι προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ αποσκοπούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει την εκπαίδευση και θα προσφέρει μια ασφαλέστερη, πιο άνετη και πιο βιώσιμη εμπειρία στους φοιτητές.

 

Πυλώνας 3: Εργασία & Καριέρα

Στον τομέα της εργασίας και της καριέρας, η ΑΣΠΑΙΤΕ εστιάζει στην ενδυνάμωση των φοιτητών της μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και διευρύνουν το δίκτυο επαφών τους. Παρακάτω, αναλύουμε τις προτάσεις που έχουν ως στόχο να καταστήσουν τους φοιτητές πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και να τους προετοιμάσουν για μια επιτυχημένη καριέρα.

1.     Εκδηλώσεις και Συναντήσεις με Επαγγελματίες: Η οργάνωση τακτικών εκδηλώσεων όπου φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να δικτυωθούν με επαγγελματίες, ενισχύει την κατανόηση τους για την αγορά εργασίας και ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας.

2.     Προγράμματα Mentoring: Διπλή προσέγγιση στο mentoring, με απόφοιτους και επαγγελματίες ως μέντορες, προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη στους φοιτητές, βοηθώντας τους να προσαρμόσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στις πραγματικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων τους.

3.     Hackathons: Η διοργάνωση hackathons ενθαρρύνει την καινοτομία και την ομαδική εργασία, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξασκήσουν και να επιδείξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες σε πραγματικές προκλήσεις.

4.     Πρακτική Άσκηση και Συνεργασίες με Εταιρείες: Οι συνεργασίες με εταιρείες για την παροχή πρακτικής άσκησης δίνουν στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, κάτι θεμελιώδες για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

5.     Εκπαίδευση σε Συνεντεύξεις και Βιογραφικά: Σεμινάρια και εκπαιδευτικές συνεδρίες που καλύπτουν σύγχρονες τεχνικές συνεντεύξεων και σύνταξης βιογραφικών οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητών, καθιστώντας τους πιο ανταγωνιστικούς.

6.     Φοιτητική Επιχειρηματικότητα: Η δημιουργία προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη φοιτητική επιχειρηματικότητα και η οργάνωση σεμιναρίων για αυτούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση, δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη πραγματικών επιχειρηματικών έργων και απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων.

7.     Διοργάνωση Εκδήλωσης «Ημέρα Καριέρας»: Προτείνουμε τη διοργάνωση εκδήλωσης με την ονομασία «Ημέρα Καριέρας», όπου θα συμμετέχουν εταιρείες και οργανισμοί από διάφορους τομείς. Αυτή η εκδήλωση θα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τρέχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και να επικοινωνήσουν άμεσα με τις εταιρείες για πιθανές θέσεις εργασίας.

8.     Οργάνωση Σεμιναρίων για Επιχειρηματικότητα: Προτείνουμε την οργάνωση σειράς σεμιναρίων απευθυνόμενων σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τα σεμινάρια αυτά θα καλύπτουν θέματα όπως η δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, η ανάπτυξη προϊόντων, η αγορά και η χρηματοδότηση, καθώς και νομικά θέματα σχετικά με την ίδρυση και τη διαχείριση επιχειρήσεων.

9.     Οργάνωση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων με Επαγγελματική Προοπτική: Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρείες και οργανισμούς που συνδέονται με το  αντικείμενο των σπουδών μας, προσφέροντας ευκαιρίες για πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ως φοιτητές θα μπορέσουμε να δούμε από κοντά την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη και να διευρύνουν το δίκτυό τους με πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες. 

10.  Εργασία ως Βοηθός Ερευνητή ή Διδάσκοντας: Προτείνουμε τη δυνατότητα, φοιτητές να μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί διδασκόντων ώστε να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να αποκτήσουν πολύτιμη ακαδημαϊκή εμπειρία. Αυτή η ευκαιρία επιτρέπει στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε ερευνητικά θέματα, να αναπτύξουν διδακτικές δεξιότητες και να συνδεθούν με ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του αντικειμένου τους.

Ο πυλώνας των προτάσεων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, είναι εστιασμένος στην εργασία και την καριέρα, αντικατοπτρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προετοιμασία των φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αγορά εργασίας. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες, εμπειρίες και δίκτυα που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν στην επαγγελματική τους ζωή.

Πυλώνας 4: Κοινωνική Πολιτική - Εθελοντισμός

Κοινωνική Πολιτική και Εθελοντισμός στην ΑΣΠΑΙΤΕ, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνεισφοράς και την προώθηση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας. Προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα εστιάζουν στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού και περιβαλλοντικά υπεύθυνου πανεπιστημιακού πλαισίου.

1.     Σύσταση Ομάδας Εθελοντισμού: Ομάδα η οποία θα αποτελείται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και που θα  ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου της σχολής, συμβάλλοντας σε μια πιο ενεργή και εμπλεκόμενη φοιτητική κοινότητα.

2.     Δημιουργία Πλατφόρμας για Κοινωνικές Πρωτοβουλίες: Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως κέντρο για την οργάνωση, προώθηση και υποστήριξη κοινωνικών δράσεων, ενισχύοντας την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνεισφορά.

3.     Προσβασιμότητα για ΑμεΑ: Βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου.

4.     Κέντρο Υγείας Εντός της ΑΣΠΑΙΤΕ: Η δημιουργία ενός κέντρου υγείας θα εξασφαλίσει την άμεση παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, βελτιώνοντας την υγειονομική φροντίδα της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

5.     Ενθάρρυνση Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών: Προγράμματα ευαισθητοποίησης και δράσεων που εστιάζουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με στόχο την καλλιέργεια μιας πιο οικολογικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

6.     Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης: Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους της σχολής για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να ενισχυθεί το αποτύπωμα της ανακύκλωσης και ταυτόχρονα του εθελοντισμού. 

7.     Προώθηση Χρήσης Ανακυκλώσιμων Υλικών: Ενίσχυση της χρήσης ανακυκλώσιμων και βιώσιμων υλικών στα καταστήματα και τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

8.     Υποστήριξη Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Ανάπτυξη προγραμμάτων που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση και υποστήριξη για φοιτητές με ειδικές ανάγκες, ενισχύοντας την ένταξή τους στην ακαδημαϊκή ζωή.

9.     Απόκτηση απινιδωτή: Προτείνουμε την απόκτηση και τοποθέτηση ενός απινιδωτή στη σχολή μας, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των φοιτητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού και επισκεπτών. Παράλληλα, να διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη σωστή χρήση του απινιδωτή.

10.  Εβδομάδα Κοινωνικής Δράσης: Διοργάνωση ετήσιας εβδομάδας αφιερωμένης στην κοινωνική πολιτική και τον εθελοντισμό, κατά την οποία φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό θα συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που ενισχύουν την κοινότητά μας. 

Κοινωνική ευθύνη εθελοντισμός, με στόχο την καλλιέργεια για ένα πιο υποστηρικτικό, ανεκτικό και οικολογικά υπεύθυνο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

 

 

Πυλώνας 5: Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Τεχνολογία - Καινοτομία

Ο πυλώνας αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την Τεχνολογία – Καινοτομία, με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των διεθνών συνεργασιών. Οι προτάσεις επικεντρώνονται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, την εξατομίκευση της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός εικονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Α. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

1.     Ενίσχυση των Προγραμμάτων Ανταλλαγής και Σπουδών στο Εξωτερικό: Erasmus+ Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών και Διδασκόντων: Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού.

2.     Erasmus+ Κοινοπρακτικά Έργα: Ευκαιρίες για συνεργασία με άλλα ιδρύματα στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3.     Digital Europe Programme: Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει στην ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης και προσφέρει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ψηφιακή ασφάλεια και την ψηφιακή υποδομή.

4.     Horizon Europe: Διάδοχος του Horizon 2020, αυτό το πρόγραμμα είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, καλύπτοντας όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

5.     Jean Monnet Actions. Αυτό το πρόγραμμα είναι μέρος του Erasmus+ και στοχεύει ειδικά στην προαγωγή της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέρει χρηματοδότηση για τη δημιουργία καθηγητών, τμημάτων και κέντρων εξειδίκευσης στα πανεπιστήμια, με σκοπό την ενίσχυση της διδασκαλίας, της έρευνας και της συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω της εκπαίδευσης και να προωθήσει την κατανόηση του ευρωπαϊκού ενοποιητικού έργου.

 

Β. Τεχνολογία – Καινοτομία 

6.     Δημιουργία Εργαστηρίων Κυβερνοασφάλειας: Ειδικά εργαστήρια για την κατάρτιση σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σημαντικά για την προετοιμασία των φοιτητών σε υψηλό επίπεδο πληροφορικής και ασφάλειας δικτύων.

7.     Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Χρήση VR/AR Τεχνολογίας: Εφαρμογή τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για πιο διαδραστικές και πρακτικές μορφές μάθησης.

8.     Ανάπτυξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με Τεχνολογία AI: Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε φοιτητή.

9.     Mobile AppAνάπτυξη μιας ολοκληρωμένης κινητής εφαρμογής που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς και προσωπική επικοινωνία μέσω chat με τους καθηγητές και τη γραμματεία. Επιπλέον, προτείνεται η ψηφιοποίηση των συγγραμμάτων και η ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών για την ευκολότερη πρόσβαση και χρήση από τους φοιτητές.

10.  Πλατφόρμες Συνεργατικής Εργασίας: Υιοθετήστε και προωθήστε τη χρήση πλατφορμών όπως Slack ή Microsoft Teams για την ενίσχυση της συνεργατικής εργασίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την οργάνωση έργων.

Η εφαρμογή θα προσφέρει διαδραστικές λειτουργίες όπως εγγραφές σε μαθήματα, πρόσβαση σε υλικό των μαθημάτων, ενημερώσεις για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

 

Με αυτές τις προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η ΑΣΠΑΙΤΕ θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την εκπαιδευτική εμπειρία και να διασφαλίσει μια πιο ολοκληρωμένη και προσιτή πρόσβαση στις υπηρεσίες του για όλους τους φοιτητές της.