Πρόταση για αναστολή μαθημάτων λόγω καιρικών φαινομένων


Σύμφωνα με την πρόγνωση της Ε.Μ.Υ για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην χώρα μας και συγκεκριμένα για την Αττική, καλούμε την διοίκηση της σχολής να μεριμνήσει άμεσα για την ασφάλεια της σπουδαστικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη όλες οι εκπαιδευτικές δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον βόρειο τομέα, θα αναστείλουν τις διαδικασίες. Ακόμα η γεωγραφική θέση της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι στο βορειότερο τμήμα του Λεκανοπεδίου που σημαίνει πως τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Για αυτό τον λόγο, προτείνουμε την αναστολή όλων των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων την Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση αναστολής τόσο η διοίκηση όσο και τα τμήματα ξεχωριστά να προνοήσουν για την άμεση ανάρτηση νέων ημερομηνιών αναπλήρωσης των χαμένων μαθημάτων.