Προτάσεις για την Πανεπιστημιοποίηση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ, αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας μας περισσότερο από μισό αιώνα, ενώ παράλληλα παράγει μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, σε ένα πρόγραμμα σπουδών αδιάσπαστο και πενταετές, το οποίο περιέχει υποχρεωτική εξάμηνη πρακτική άσκηση επαγγέλματος στην αντίστοιχη κατεύθυνση του μηχανικής, πρακτική άσκηση διδασκαλίας για την ιδιότητα του παιδαγωγού καθώς και υποχρεωτική πτυχιακή εργασία.

Ο σημαντικός ρόλος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπονομεύτηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση και ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη στιγμή που όλα τα Τ.Ε.Ι. της χώρας μας συγχωνεύτηκαν και εντάχθηκαν στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με ένα πολυνομοσχέδιο, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν συμπεριελήφθη πουθενά, παρά τις προσπάθειες των φοιτητών, των καθηγητών, και τον διοικητικών υπαλλήλων της σχολής από το 2017. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να αποτελεί ακόμα και σήμερα το μοναδικό ΤΕΙ στην Ελληνική Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκτός από άδικο, είναι και καταστροφικό για την ίδια τη σχολή, καθώς εξαιτίας της ανισότητας των πτυχίων σε σύγκριση με τα πτυχία των πανεπιστημίων, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έρχεται σε χαμηλές θέσης προτίμησης των υποψήφιων φοιτητών. Δεν θα πρέπει να αψηφήσουμε το γεγονός, πως αποτελεί αρνητικό στοιχείο και για την ίδια την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία παράγει μηχανικούς πολλών ταχυτήτων.

Οι συζητήσεις για την πανεπιστημιοποίηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχουν καθυστερήσει υπερβολικά και για αυτό το λόγο ζητάμε την άμεση έναρξή τους ώστε να διορθωθούν οι αδικίες του παρελθόντος, να κοιτάξουμε τις πραγματικές σημερινές ανάγκες με οδηγό το μέλλον.

Εμείς ως φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ζητάμε την αναβάθμιση της σχολής μας και την ένταξή της στον πανεπιστημιακό τομέα.  Οι θέσεις μας όλα αυτά τα χρόνια οι οποίες παραμένουν σταθερές,  είναι οι εξής:

1.       Η ένταξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2.       Να διατηρηθεί ο διπλός χαρακτήρας της σχολής (μηχανικού και εκπαιδευτικού)

3.       Αναβάθμιση του πτυχίου του μηχανικού από Τ.Ε. σε Π.Ε. καθώς και αναθεώρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στον τομέα των μηχανικών.

4.       Ενίσχυση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, μελών ΔΕΠ και διοικητικών που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, αφού απαρτίζεται από μικρό αριθμό από τους οποίους αρκετοί είναι αυτοί που θα συνταξιοδοτηθούν στο προσεχές μέλλον.

5.       Δημιουργία μεταπτυχιακών/διδακτορικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα και θα δώσουν νέα ώθηση στο Ίδρυμα και στις ακαδημαϊκές του μονάδες, προσθέτοντας στην παραγωγή νέας γνώσης. Καθώς και αναβάθμιση του ήδη υπάρχων γραφείου διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

6.       Αναβάθμιση των εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους.

7.       Να αξιοποιηθεί το παιδαγωγικό τμήμα καθώς και τα παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τα οποία εδώ και δεκαετίες προσφέρουν την διδακτική επάρκεια.   

8.       Να υπάρξει ειδική προτεραιότητα για τους αποφοίτους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  στους πίνακες πρόσληψης καθηγητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι παραπάνω θέσεις θεωρούμε πως είναι απολύτως απαραίτητες να υλοποιηθούν για την μετεξέλιξή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας σχετικά με την πανεπιστημιοποίησης της σχολής μας, τα οποία βασίζονται πάνω στα πιο πιθανά για εμάς σενάρια που μπορούν να υλοποιηθούν.

Στα πλαίσια της διερεύνησης πιθανών συνεργασιών πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα που θα συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για την μετεξέλιξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας (Διοικούσα Επιτροπή, Διοικητικοί υπάλληλοι, Εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και φοιτητές). Ως συντονιστή των συζητήσεων θα πρέπει να οριστεί κάποιος εκπρόσωπος από το Υπουργείο Παιδείας.

 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΠΑΔΑ

Ως πρώτο σενάριο για την πανεπιστημιοποίηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε θεωρούμε την συγχώνευσή της με την αντίστοιχη σχολή μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως νεοσύστατο ίδρυμα προέρχεται από την συγχώνευση δύο μεγάλων και σύγχρονων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής. Αντίστοιχα και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θεωρείται ΤΕΙ σύμφωνα με την νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μοιράζεται πολλά κοινά, είτε θετικά είτε αρνητικά, με τις συγχωνευμένες σχολές.

Αρχικά, ως πρώτο και σημαντικό λόγο της ένταξης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θεωρούμε το γεγονός ότι έχουμε πανομοιότυπο πενταετές αδιάσπαστο πρόγραμμα σπουδών με υποχρεωτική πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία (300 ects). Ως αποτέλεσμα, η μορφή των σπουδών μας δεν θα αλλάξει και η μετάβαση των φοιτητών στη νέα πραγματικότητα θα γίνει πιο ομαλά.

Άλλο ένα κοινό που έχουν οι δύο σχολές είναι πως αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες προκλήσεις όπως η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Με την ένωση, η κυβέρνηση θα καταφέρει να περιορίσει το πρόβλημα και να το λύσει χωρίς να απαιτείται να κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις.

Επιπρόσθετα, αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός πως στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και λίγα μέλη ΔΕΠ, τα οποία όμως θα μπορούσαν να απορροφηθούν από τα αντίστοιχα τμήματα του ΠΑ.Δ.Α και να καλύψουν τις κενές θέσεις, τις οποίες καλύπτουν αυτή τη στιγμή ωρομίσθιοι καθηγητές. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αμελήσουμε το παιδαγωγικό τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, του οποίο η ένταξη αποτελεί γρίφος, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχος χαρακτήρας στη σχολή μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. Αυτό που προτείνουμε είναι πως μέσα από τη συγχώνευση, να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α για να αποκτούν την παιδαγωγική επάρκεια, μέσα από ένα παράλληλο πρόγραμμα σπουδών που θα είναι επιλογής. Όσοι φοιτητές αποκτήσουν την παιδαγωγική επάρκεια προτείνουμε να προηγούνται στους πίνακες των καθηγητών, όντας πτυχιούχοι παιδαγωγοί και μηχανικοί ΠΕ.

Τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και το διοικητικό προσωπικό όσο και η κοινότητα των φοιτητών δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τόπο κατοικίας σε περίπτωση που τα μαθήματα θα γίνουν στον χώρο του ΠΑΔΑ είτε αντίστοιχα κάποια μαθήματα του ΠΑΔΑ πραγματοποιούνται στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με αυτή τη συγχώνευση είναι η μείωση των σχολών που παράγουν μηχανικούς πολλών ταχυτήτων. Αυτή τη στιγμή, στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχουν τρεις σχολές, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε που βγάζουν απόφοιτους μηχανικούς με διαφορετικά δικαιώματα, κάτι το οποίο αποτελεί πρόβλημα για όλη τη τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για την αγορά εργασίας. Ωστόσο σε αυτό το πιθανό δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νεοσύστατο πλέον ίδρυμα, τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν για την εύρυθμη λειτουργία του.   

Εν κατακλείδι, μία σχολή πανεπιστημιακή με τίτλους μηχανικού και παιδαγωγού, θα είναι αρκετά ελκυστική και θα αυξήσει τη ζήτηση και το επίπεδο, κάτι που συμφέρει και τις δύο σχολές.

Ούτως ή άλλως η σημερινή Κυβέρνηση και ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επενδύει και ορθώς το κάνει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ένα ακόμα σενάριο για την ένταξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στον πανεπιστημιακό τομέα είναι η αναβάθμισή της ως αυτόνομο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε είναι μια σχολή που όμοιά της δεν υπάρχει στην Ελλάδα και γι’ αυτό το λόγο είναι δύσκολο να βρεθεί αντίστοιχο Ίδρυμα για συγχώνευση. Για το λόγο αυτό, θα μπορούσε μετά από γενναίες μεταρρυθμίσεις στη μορφή και το προσωπικό της σχολής να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Αρχικά, για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς ο αριθμός τους είναι μικρός και αναμένεται να μειωθεί περισσότερο το επόμενο διάστημα λόγω συνταξιοδοτήσεων. Επιπλέον, ως αρνητικό χαρακτηρίζεται η συνεχείς αλλαγή των ωρομίσθιων καθηγητών που δημιουργεί μια ασυνέχεια στα μαθήματα, καθώς επίσης και οι καθυστερήσεις στην πρόσληψη των ωρομισθίων τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην γίνονται μαθήματα αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη του εξαμήνου. Ένας μεγαλύτερος αριθμός μόνιμων καθηγητών θα έλυνε τα προβλήματα και αυτόματα θα αναβάθμιζε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης.

 

Εκτός, όμως από την πρόσληψη καθηγητών, θα πρέπει να γίνει και μια ανακατανομή στο εσωτερικό της σχολής. Αρχικά το παιδαγωγικό τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε αποτελεί το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη, που έχει μόνιμους καθηγητές, αλλά δεν έχει ούτε προπτυχιακούς φοιτητές, ούτε δίνει προπτυχιακό πτυχίο. Ο ρόλος του είναι να παρέχει τους καθηγητές στα τμήματα των μηχανικών και να διαχειρίζεται τα μαθήματα που αφορούν το παιδαγωγικό. Αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της σχολής και είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που εμποδίζει την αναβάθμιση της σχολής.

 

Επιπλέον προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ώστε να πετύχουμε την ουσιαστική αναβάθμιση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε πανεπιστήμιο.

Η αναβάθμιση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σε πανεπιστήμιο θα πρέπει να επιφέρει και αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων στο κομμάτι του μηχανικού και την αναβάθμισή του από ΤΕ σε ΠΕ, ενώ οι απόφοιτοι θα πρέπει να προηγούνται στους πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών, για να αποτελέσει πόλο έλξης για τους μαθητές που θα θέλουν να μπουν σε μια τέτοια σχολή.

 

3η ΠΡΟΤΑΣΗ – Συνεργασία με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 

Ως τρίτο σενάριο αναφέρουμε την ένταξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κάτω από την «ομπρέλα» ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Το ίδρυμα αυτό θα πρέπει να διαθέτει ομοειδή τμήματα με τα αντίστοιχα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ώστε να μπορεί το εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιοποιηθεί και για τις δυο σχολές, αφού το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν επαρκεί. Το παιδαγωγικό τμήμα και τα προγράμματα που το αποτελούν (ΠΕΣΥΠ και ΕΠΠΑΙΚ), μπορούν να αξιοποιηθούν αναλόγως συνεχίζοντας το έργο τους προσφέροντας διδακτική επάρκεια. Ωστόσο με το σενάριο αυτό  υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί σύγχυση των υποψήφιων φοιτητών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, καθώς θα δημιουργηθούν πολλές σχολές μηχανικών διαφορετικών ταχυτήτων.

Το σενάριο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα καλύτερα αν δημιουργηθούν  νέες σχολές και ειδικότητες που θα αποτελέσουν ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην χώρας μας ενώ θα συμβάλουν επιπλέον στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης βιομηχανικής τεχνολογίας.

 

 

Αυτές είναι οι προτάσεις μας οι οποίες κατατίθενται από το 2017, και ψηφίζονται από τότε σε κάθε όργανο είτε του Συλλόγου των Φοιτητών, είτε της υπόλοιπης ακαδημαϊκής κοινότητας. Σήμερα τις προτάσεις αυτές τις εγκρίνουμε ξανά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι προτάσεις μας θα ακουστούν και ως ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προχωρήσετε σε πράξεις, όπως κάνετε και με τις γενναίες μεταρρυθμίσεις τους τελευταίους μήνες.