Προτάσεις για την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2021-2022


Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου ξεκινάει σε λίγες ημέρες. Τα τμήματα καλούνται να δείξουν ετοιμότητα εν όψει της εξεταστικής περιόδου και να προετοιμάσουν τους φοιτητές.
Για αυτό το λόγο, ως αυτοδύναμοι εκπρόσωποι των φοιτητών, αιτούμαστε από τους προέδρους των τμημάτων:

·         Να κοινοποιηθεί έγκαιρα το πρόγραμμα εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου,  ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να προγραμματίσουν το διάβασμά τους ή και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έγκαιρα.

·         Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης όλων των μαθημάτων, προκειμένου όλοι οι φοιτητές να μπορούν να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν την μελέτη τους διεκδικούμε την ανάρτηση της εξεταστέας ύλης όλων των μαθημάτων από όλους τους καθηγητές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass.

·         Την υποχρεωτική επίδειξη των γραπτών από όλους τους καθηγητές σε όσους φοιτητές το επιθυμούν αλλά και δυνατότητα αναβαθμολόγησης, καθώς και την ανακοίνωση ώρας και μέρας στην οποία ο κάθε καθηγητής θα είναι διαθέσιμος στην σχολή για τον σκοπό αυτό.

·         Ανάρτηση στατιστικών στοιχείων αποτελεσμάτων εξεταστικής, κάθε καθηγητής με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του μαθήματος του, να παρέχει στατιστικά στοιχεία ως προς την απόδοση των εξεταζόμενων.

 

 

·         Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής αυστηρά έως και 10 μέρες μετά την εξέταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της σχολής. Είναι αδιανόητο αποτελέσματα μαθημάτων να αναρτώνται 1 μήνα μετά την εξέταση του μαθήματος.