Πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας για την επανέναρξη των ΠΑΔ

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών και των τριών τεχνολογικών τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στα τελευταία εξάμηνα πριν την λήψη του πτυχίου μας, συμπεριλαμβάνονται τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα: Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Ι & ΙΙ. Σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση η οποία είναι σε ισχύ μέχρι τις 15/5 απαγορεύεται πάσης φύσεως δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ΠΑΔ είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα αφού είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης προπτυχιακών φοιτητών. Το πρώτο μέρος των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας (ΠΑΔ Ι) πραγματοποιούνται εσωτερικά στις εγκαταστάσεις της σχολής μας από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε ομάδες φοιτητών μικρότερες των 10 ατόμων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για την δόμηση μαθησιακού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου παράγεται αυθεντική μάθηση με διάφορες μεθόδους όπως την διερευνητική, ομαδοσυνεργατική κ.α.

Οι ΠΑΔ ΙΙ διενεργούνται εξωτερικά σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου ο μελλοντικός εκπαιδευτικός σε πραγματικό χρόνο και περιβάλλον κάνει πράξη όσα είχε διδαχθεί.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετούς μήνες είναι η αναστολή αυτών των μαθημάτων λόγω της απαγόρευσης που προαναφέραμε. Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει λάβει την απόφαση της πραγματοποίησης των ΠΑΔ μόνο με διά ζώσης διδασκαλία που συνεπάγεται πως οι διδασκαλία αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.

Ωστόσο δεκάδες φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στα τελευταία έτη των σπουδών τους, αδυνατούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους λόγω των ΠΑΔ. Το γεγονός αυτό επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη των πτυχίων μας, τουλάχιστον ενός χρόνου.

 

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε προτείνουμε:

 

·         Την έκδοση σχετικής απόφασης για την πραγματοποίηση των ΠΑΔ Ι μέσω τηλεκπαίδευσης, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα μαθήματα.

 

·         Την πραγματοποίηση των ΠΑΔ ΙΙ σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της επικράτειας με την μορφή τηλεκπαίδευσης, όπως γίνεται με την υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία στα επαγγελματικά λύκεια όπου αναφερόμαστε. Ενναλακτικά όσοι φοιτητές βρίσκονται στους μόνιμους τόπους κατοικίας τους, και οι περιοχές αυτές δεν ανήκουν με βάση τον επιδημιολογικό χάρτη στο επίπεδο Β (κόκκινο), σε συνεργασία των σχολικών μονάδων με το γραφείο των ΠΑΔ, να δεχτούν τους φοιτητές εκείνους ώστε να περατώσουν το μάθημα τους.

 

Ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τους νέους τρόπου διδασκαλίας και θεωρούμε πως αυτός ο τρόπος διδασκαλίας θα μας βοηθήσει.

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όμως η λειτουργία των Ιδρυμάτων δεν σταματάει με την πανδημία αλλά αναβαθμίζεται, εξοικειώνεται με νέους τρόπους και μορφές διδασκαλίας.