Προτάσεις για τις πτυχιακές εργασίες

Με την λήξη του χειμερινού εξαμήνου, πολλοί φοιτητές της σχολής μας στο τελευταίο έτος αναζητούν έναν καθηγητή και ένα θέμα για να διεκπεραιώσουν την πτυχιακή τους εργασία στο εαρινό εξάμηνο.

Σε αυτή τους την προσπάθεια έρχονται αντιμέτωποι με το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν ποιοι καθηγητές είναι διαθέσιμοι για πτυχιακή εργασία και τι θέμα μπορούν να πάρουν μαζί τους.
Κατά το παρελθόν, οι φοιτητές αναζητούσαν επί μέρες θέμα και καθηγητή και αφού τελικά τα κατάφερναν έπρεπε να περιμένουν να εγκριθεί το θέμα της πτυχιακής από το συμβούλιο του τμήματος. Η διαδικασία ήταν κουραστική και πολλές φορές χρονοβόρα, ιδίως όταν οι φοιτητές δεν μπορούσαν να βρούνε θέμα ή και καθηγητή.


Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θέλουμε αυτή η διαδικασία να απλοποιηθεί ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ξεκινήσουν πιο εύκολα τη διαδικασία της πτυχιακής.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

·         Οι καθηγητές που είναι διαθέσιμοι για να αναθέσουν πτυχιακή εργασία σε φοιτητές να προτείνουν μια ή και παραπάνω γενική ενότητα ενός θέματος ή θεμάτων που γνωρίζουν το αντικείμενο τους και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές ως πηγές έμπνευσης για να βρουν θέμα πτυχιακής.

·         Να δημιουργηθούν πίνακες με τους καθηγητές και τις ενότητες  που προτείνουν και να δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες κάθε τμήματος ώστε να έχουν όλοι οι φοιτητές πρόσβαση σε αυτούς. Έτσι οι φοιτητές θα αναζητούν συγκεκριμένους καθηγητές για συγκεκριμένα θέματα που επιθυμούν και δεν υπάρχει ο κίνδυνος να αναλάβουν μια πτυχιακή με θέμα το οποίο δεν τους αρέσει.

·         Να υπάρχει σωστή αναλογία διαθέσιμων καθηγητών ανάλογα με το πλήθος των φοιτητών στο εξάμηνο διεκπεραίωσης της πτυχιακής εργασίας.

·         Να δοθούν χρήματα με μέριμνα της σχολής σε πτυχιακές ερευνητικού χαρακτήρα.

 

·         Να επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ δυο φοιτητών άλλου τμήματος ή και άλλων σχολών.