Πρόταση σχετικά με την Πρακτική ΆσκησηΗ Πρακτική Άσκηση  αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα των σπουδών για την λήψη του πτυχίου. Σκοπός της είναι να συμβάλλει στην αξιοποίηση στην πράξη, της γνώσης και της τεχνογνωσίας που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και έτσι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους. Επιπρόσθετα, αποτελεί κομμάτι σύνδεσης των σπουδών μας με την αγορά εργασίας, γι αυτό άλλωστε είναι πολύ σημαντική.

Ως τελειόφοιτοι, οι φοιτητές υποχρεούνται να φέρουν σε πέρας την πρακτική τους άσκηση, μη ξέροντας όμως  τη διαδικασία και τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσουν για να μπορέσουν να ξεκινήσουν σωστά την πρακτική τους άσκηση. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται συνήθως μια κατάσταση, κατά την οποία οι γραμματείες ή οι υπεύθυνοι καθηγητές πρακτικής καλούνται να απαντούν συνεχώς μεμονωμένα τις ίδιες ερωτήσεις σε κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

Εμείς ως εκπρόσωποι των σπουδαστών, για την ομαλότερη και έγκυρη ενημέρωση προτείνουμε:

Να διοργανωθεί μια Ενημερωτική Ημερίδα με τους υπευθύνους καθηγητές της Πρακτικής Άσκησης , όπου θα εξηγηθούν θέματα όπως:

  • Συμπλήρωση Βιβλίου Πρακτικής άσκησης
  • Διαδικασία ανάληψης Πρακτικής άσκηση (προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ,συμβάσεις, κτλ.)
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ
  • Λοιπές απορίες των ενδιαφερόμενων φοιτητών

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.