Πρόταση | Πτυχίο επιπέδου master για το 5ετές πρόγραμμα σπουδών Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Γραφείο Υπουργού Παιδείας αρ.πρωτ.:3008

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας αρ.πρωτ.:1380

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας αρ.πρωτ.:248

Πρόεδρο Δ.Ε., Μέλη Δ.Ε. & Προϊσταμένους τμημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αρ.πρωτ.:Δ/821

 

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 καταθέσαμε* την προτασή μας σχετικά με δημοσιεύματα στον τύπο όπου η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επεξεργάζεται το πάγιο αίτημα των Πολυτεχνικών & Γεωπονικών σχολών για αναγνώριση ως επιπέδου Master των πτυχίων που χορηγούν, ύστερα από αδιάσπαστες και ενιαίες πενταετείς σπουδές.

 

Όπως επισημαίνετε, το αίτημα αυτό είναι δίκαιο, διότι οι πενταετείς σπουδές ισοδυναμούν προς 300 πιστωτικές μονάδες, πράγμα που σημαίνει ότι το δίπλωμα θα έπρεπε να δίνει προσόντα αντίστοιχα του 7 επίπεδου του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (δηλαδή Master).

 

Με την πρόταση - επιστολή ζητήσαμε οι όποιες ρυθμίσεις προωθούνται για το εν’ λόγω θέμα να αφορούν στο σύνολό της την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να εφαρμόζονται σε όλες τις σχολές που έχουν πενταετή κύκλο σπουδών.

 

Πιο συγκεκριμένα η Ανώτατη Σχόλη Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έχει αδιάσπαστο και ενιαίο πενταετές κύκλο σπουδών, με αντίστοιχες διδακτικές μονάδες με τις Πολυτεχνικές και Γεωπονικές σχολές. Άρα δεδομένου ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ ανήκει στον τεχνολογικό τομέα των ΑΕΙ ρητά βάσει της νομοθεσίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επί ίσοις όροις σε όποιες διατάξεις προωθούνται από το Υπουργείο τώρα και στο μέλλον.

 

Είναι άδικο να επιχειρείται διαχωρισμός και ευνοϊκότερη μεταχείριση του Πανεπιστημιακού από τον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε το αυτονόητο, ίση μεταχείριση και αναγνώριση του πτυχίου των αποφοίτων 5ετούς σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ως επιπέδου Master (ΕΠΠ 7).

 

Η σημερινή κατάσταση της χωράς απαιτεί ουσιαστική αναβάθμιση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι κοινά αποδεκτό πως έχουμε ανάγκη από νέους επιστήμονες με υψηλό επίπεδο κατάρτισης που θα εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες και θα μπορούν να βοηθήσουν την χώρα για να ξεφύγει από την πολύχρονη κοινωνική και οικονομική κρίση.

 

Στο πλαίσιο αυτό είναι αδιανόητη η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για κατάργηση των ΤΕΙ και την μετατροπή τους σε ΙΕΚ. Τούτη την ώρα η συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αναβάθμιση όλων των ιδρυμάτων της χωράς ώστε η τριτοβάθμια εκπαίδευση να συμβάλει στην προσπάθεια για την ανάκαμψη.

 

Στο πνεύμα αυτό προτείνουμε:

• Αναγνώριση του πτυχίου των αποφοίτων 5ετούς σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ως επιπέδου Master (ΕΠΠ 7) στην διάταξη που προωθείται για τις Πολυτεχνικές & Γεωπονικές Σχολές.

• Την αποσαφήνιση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕ και την ένταξη τους ισότιμα στο ΤΕΕ.

• Την πρόσληψη νέων αναπληρωτών καθηγητών στην Τεχνική Εκπαίδευση, αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, κατά προτεραιότητα.

 

Περιμένουμε την απάντηση σας στο αιτήματα μας, επίσης είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε συνάντηση ώστε να αναπτύξουμε περαιτέρω το σκεπτικό των προτάσεων μας.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.