Άμεση ανάρτηση Βαθμολογιών Εξεταστικής - Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων


 

 

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 

  ΑΠ:

 

 

 Άμεση ανάρτηση Βαθμολογιών Εξεταστικής - Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων

 

 

Με τα μαθήματα να έχουν ήδη ξεκινήσει και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί έχουμε παρατηρήσει ότι μερικοί  Καθηγητές δεν έχουν ακόμη αναρτήσει τις βαθμολογίες των μαθημάτων τους και αυτό κωλύει την διαδικασία εκκίνησης των δηλώσεων.

         

Ως εκπρόσωποι των φοιτητών, αιτούμαστε την άμεση ανάρτηση όλων των βαθμολογιών και την ανακοίνωση των ημερομηνιών πραγματοποίησης των δηλώσεων μαθημάτων.

 

 

Με εκτίμηση , 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.