Ενημέρωση των φοιτητών για τα εργαστηριακά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου

Παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές βρίσκονται σε σύγχυση όσον αφορά την διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μαθήματα στο e-class με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να κάνουν λάθος εγγραφές. Επίσης σε κάποια εργαστηριακά μαθήματα δεν έχουν δημιουργηθεί ομάδες χρηστών που αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να μην έχουν οριστικοποιήσει το πρόγραμμα τους.

 

Ως εκπρόσωποι των φοιτητών προτείνουμε:

• Την διαγραφή παλαιότερων μαθημάτων στο e-class, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στους φοιτητές

• Την άμεση δημιουργία των εργαστηριακών μαθημάτων στο e-class καθώς και την ανακοίνωση των σχετικών συνδέσμων για την πλατφόρμα ms teams

• Να δημιουργηθούν ομάδες χρηστών σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα για την οριστικοποίηση του προγράμματος τόσο των φοιτητών όσο και την ομαλή λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων.

• Άμεσες ανακοινώσεις στο e-class από τους καθηγητές για το πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα