Επαναληπτική Εξεταστική Εργαστηριακών Μαθημάτων για όλους φοιτητές στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου


Η περίοδος που διανύουμε στην χώρα μας παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις για ολόκληρη τη Ελληνική κοινωνία. Σήμερα όλο και περισσότερες οικογένειες συμπιέζουν τον προϋπολογισμό τους, ώστε να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά τους ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στην προσπάθεια τους αυτή ζητούμε και από την σχολή μας να συνεισφέρει παρέχοντας στους φοιτητές τρόπους διευκόλυνσης. Δεδομένης λοιπόν αυτής της συνεχιζόμενης πίεσης και δυσκολιών, ζητούμε να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής Επαναληπτικής Εξεταστικής Εργαστηριακών Μαθημάτων στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Έτσι όσοι σπουδαστές οφείλουν εργαστηριακά μαθήματα  και αφού έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες υποχρεώσεις για να μπορούν να εξεταστούν σε αυτά, θα συμμετάσχουν στην εξέταση. Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι αναγκασμένοι να περιμένουν την επόμενη εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων που οφείλουν για την λήψη του πτυχίου τους.

 

Καλούμε τους προέδρους όλων των τμημάτων να εισηγηθούν στις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων την διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής των εργαστηριακών μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη πρόταση γίνεται από μεριάς μας όχι μόνο ως ένας συνδικαλιστικός φορέας της σχολής αλλά και ως απλοί φοιτητές, έπειτα από την παρότρυνση αρκετών συμφοιτητών μας.