Προτάσεις προς τη Δ.Ε.Πρόταση για τους οικότροφους της εστίας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία έχουν ανασταλεί μέχρι τις 30/11


Πρόταση για την διευκόλυνση των φοιτητών στο θέμα της Πρακτικής Άσκησης

Προτάσεις για λύσεις με εξ αποστάσεως μαθήματα λόγω της αναστολής των μαθημάτων εξαιτίας του Covid-19


Προτάσεις σχετικά με την Πτυχιακή Εργασία

Πρόταση | Πτυχίο επιπέδου master για το 5ετές πρόγραμμα σπουδών


Διεκδικούμε & Πετυχαίνουμε | Επαναληπτική Εξεταστική Εργαστηρίων το Σεπτέμβριο & Δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων

Πετύχαμε τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας


1+4 Προτάσεις που αφορούν την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου

Αίτηση ενημέρωσης των φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σχετικά με το θέμα της Πανεπιστημιοποίησης της σχολής.