Ανακοίνωση για την ΣίτισηΓια το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ανακοινώνεται πως οι φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την Σίτιση τους στην Σχολή

από την Τρίτη 05-09-2017 έως την Παρασκευή 29-09-2017

Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία της Εστίας καθημερινές από 09.00 πμ έως 13.00 μμ. Για τους πρωτοετείς απαιτείται και μια βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος που ανήκουν.

Πιο αναλυτικά τα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας Σίτισης

1.    Αίτηση

2.    Δυο (2) φωτογραφίες  του φοιτητή

3.    Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα ,από την οποία να προκύπτει η φοιτητική του ιδιότητα

4.    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

5.    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.    Αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016)

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

·         Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή

·         Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,

7.    Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  (όπου απαιτείται)

8.    Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ( όπου απαιτείται)

9.    Ορφανοί φοιτητές από τον έναν η και τους δυο γονείς ,εφ όσον δεν έχουν υπερβεί το 25 της ηλικίας τους -ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή-( όπου απαιτείται)

10.  Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής (όπου απαιτείται).

11.  Πιστοποιητικό  Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).

 

 

 

Download
Αίτηση για την σίτιση
aithsh-ekdoshs-taytothtas-sitishs-_2017-
Microsoft Word Document 55.6 KB