Στα πλαίσια της 5ης Επιμορφωτικής Εβδομάδας  που διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη φορά

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/04 ημερίδα με Θέμα: Εισαγωγή στο 3D Printing: Χτίζοντας το μέλλον μας.

 

Ομιλητής:  Ανδρονίκης Γιάννη, Personal & Educational 3D Printer Specialist at ANIMA The 3D Printer Experts