Η OργάνωσηΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επάγεται οργανωτικά στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Τ.Ε.Ι. Η εσωτερική της οργάνωση σήμερα απαρτίζετε από τον Υπεύθυνο Σχολής και το εννιαμελές Συμβούλιο Σχολής.

 

Ο σημερινός Υπεύθυνος Σχολής Κώστας Οικονόμου συμμετέχει ως μέλος εκπροσωπώντας την οργάνωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στη Γραμματεία Πόλεως του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καθώς και στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ. Συμμετέχει επίσης και ως αιρετό μέλος ο Παναγιώτης Γκανάς.

 

Ο Απόστολος Αλεξιάδης είναι εκπρόσωπος του ΤΕΙ Αθήνας στην Κεντρική Γραμματεία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ καθώς και Ειδικός Γραμματέας Τύπου και Ενημέρωσης της οργάνωσης.