7 προτάσεις για την σωστή τήρηση κανονισμών υγιεινής στους χώρους της σχολής

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της νόσου COVID-19 και τις αποτελεσματικές προσπάθειες της χώρας μας για τη διαχείριση της  υγειονομικής κρίσης, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και να εφαρμοστούν εξίσου αποτελεσματικές στρατηγικές για την επαναλειτουργία των Ιδρυμάτων. Η τήρηση και οι συστάσεις των ειδικών είναι αναμφισβήτητα απαραίτητες να τηρούνται και να εφαρμόζονται όπως προβλέπονται.

 

Για τον λόγο αυτό ως ΔΑΠ- ΝΔΦΚ υπεύθυνη παράταξη προτείνουμε:

  • Μέτρα υγιεινής ανάλογα με τις συστάσεις των ειδικών

Τα μέτρα υγιεινής αλλά και ο τρόπος εφαρμογής τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ΕΟΔΥ και τις υποδείξεις των ειδικών και  με τις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας

 

  • Αντισηπτικά σε όλους τους χώρους-αίθουσες εργαστηρίων και τουαλέτες.

Είναι επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση της υγιεινής και της απολύμανσης αρχικά των ίδιων των φοιτητών, τα αντισηπτικά πρέπει να βρίσκονται σε όλους τους χώρους για την απολύμανση των φοιτητών προτού εισέλθουν στην αίθουσα αλλά και αφότου αποχωρίσουν από το μάθημα.

 

  • Επαναπροσδιορισμός των αιθουσών που θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και οι εξεταστικές, καθώς  που θα πρέπει να λαμβάνονται όσα μέτρα απαιτούνται  ως ελάχιστη απόσταση ανά φοιτητή, βάσει οδηγιών του ΕΟΔΥ.

 

  • Εντατικός καθαρισμός αιθουσών μετά τη λήξη κάθε τμήματος πριν μπει το επόμενο, καθώς και πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας και συνεργιο απολυμάνσεων.

Για να μπορέσει να διασφαλιστεί η υγιεινή του χώρου στον οποίο οι σπουδαστές θα πραγματοποιήσουν το μάθημά τους θα πρέπει πριν από την πραγματοποίηση άλλου εργαστηριακού μαθήματος ο χώρος αυτός να απολυμαίνετε σωστά (πάγκοι εργαστηρίων, καθίσματα, κτλπ) σύμφωνα με τις υποδείξεις για την σωστή απολύμανση των ειδικών και του ΕΟΔΥ. Να διασφαλίζεται ο συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των αιθουσών που υλοποιούνται μαθήματα. Καθώς επίσης και για την μέγιστη δυνατή προστασία προτείνουμε την πρόσληψη συνεργίου απολυμάνσεων που θα καθαρίζει μια φορά την ημέρα τους χώρους των εργαστηρίων.

 

  • Διάθεση μασκών και γάντια από την σχολή

Σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών και παρόλο που οι μάσκες είναι προαιρετικές προτείνουμε την διάθεση μασκών στους χώρους των εργαστηρίων για την χρήση εκείνων που επιθυμούν. Ταυτόχρνονα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση γαντιών σε εργαστηριακά μαθήματα που οι φοιτητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με ποντίκια, πληκτρολόγια , αγωγούς κτλπ.

 

  • Συντήρηση κλιματιστικών και τοποθέτηση ειδικών φίλτρων

Τα κλιματιστικά να μην λειτουργούν με ανακύκλωση αέρα

Διευκρινήσεις και μέριμνα για χώρους που είναι κλειστοί και δεν δύνται η φυσική ροή αέρα

Επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαστηρίων που δεν είναι δυνατή η φυσική ροή αέρα θα παρακαλούσαμε να υπάρχει μέριμνα για αυτό το θέμα είτε με κλιματιστικά ( χωρίς λειτουργεία ανακύκλωσης αέρα και με ειδικά φίλτρα ) είτε θα μπρούσε να υπάρξει σε κάθε αίθουσα ιονιστής ανακύκλωσης αέρα.

 

  • Απεντόμωση, απολύμανση, κλάδεμα δέντρων και κόψιμο χορταριών

Προτείνουμε την απολύμανση και την απεντόμωση των εξωτερικών χώρων καθώς και το κόψιμο των χορταριών τα οποία  αποτελούν εστία μόλυνσης.

 

 

 

Παρακαλούμε οι προτάσεις μας να ληφθούν σημαντικά υπόψη στις αποφάσεις σας, διότι είναι αναγκαίες για την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού της σχολής.