7 Προτάσεις για την Εξεταστική Περίοδο 

ΠΡΟΣ:

 

· Πρόεδρο Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

Καθηγητή κ. Γεράσιμο Παγιατάκη

· Πρόεδρο Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών,

Καθηγητή κ. Γεώργιο Γεωργούση

· Πρόεδρο Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθηγητή κ. Νικόλαο Βαξεβανίδη

· Πρόεδρο Παιδαγωγικού Τμήματος,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Κουνενού Καλλιόπη

 

ΚΟΙΝ:

 

Πρόεδρο Δ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, καθηγητή κ. Ιωάννη Σαριδάκη

 

 

 

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου έφτασε στο τέλος της και σειρά έχει η εξεταστική περίοδος για όλους τους φοιτητές. Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχοντας πάντα ως προτεραιότητα το συμφέρον των φοιτητών, έχουμε εντοπίσει τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την διάρκεια των εξετάσεων και αιτούμαστε τα παρακάτω:

 

  • Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εξεταστικής αυστηρά έως και 10 ημέρες μετά την εξέταση, ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα της σχολής. Θεωρούμε αδικαιολόγητο να ανακοινώνονται αποτελέσματα Εξεταστικής ακόμα και 2 μήνες μετά την εξέταση, καθώς δυσχεραίνει τον προγραμματισμό και το διάβασμα των φοιτητών. Θεωρούμε ότι πρέπει η πρόταση αυτή να ενσωματωθεί στον εσωτερικό κανονισμό της Σχολής.

 

  • Την υποχρεωτική επίδειξη γραπτών από όλους τους καθηγητές σε όσους φοιτητές το επιθυμούν, με δυνατότητα αναβαθμολόγησης, καθώς και την ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας που οι καθηγητές θα είναι διαθέσιμοι στη σχολή για αυτό. Δυστυχώς, η δυνατότητα προβολής γραπτών δεν είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα για τους φοιτητές. Το συγκεκριμένο μέτρο θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν παραλείψεων ή λαθών κατά τη διόρθωση, στην αποφυγή καθηγητικών αυθαιρεσιών καθώς και στην κάλυψη γνωστικών κενών από τους φοιτητές με την κατανόηση των λανθασμένων απαντήσεων.

 

  • Την τήρηση ελάχιστου ποσοστού επιτυχίας 20% σε κάθε μάθημα. Όταν τα ποσοστά αποτυχίας στην εξέταση ενός μαθήματος είναι συντριπτικά σημαίνει πως είτε η διδασκαλία έχει αποτύχει είτε τα θέματα δεν την αντικατοπτρίζουν.

 

  • Την αξιολόγηση της εξεταστικής περιόδου από τους φοιτητές. Διεκδικούμε την αξιολόγηση των θεμάτων και των καθηγητών από το σύνολο των φοιτητών που εξετάστηκαν στο αντίστοιχο μάθημα. Οι φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια στα οποία θα αξιολογούν τους καθηγητές, τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν, τη συσχέτιση του επιπέδου της διδασκαλίας με τη δυσκολία των θεμάτων κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά το επίπεδο διδασκαλίας και εξέτασης του κάθε μαθήματος θα βελτιώνεται, καθώς οι καθηγητές και η Σχολή θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν και να βελτιώσουν οποιοδήποτε κενό.

 

  • Παράλληλα προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου για κάθε Εξεταστική Περίοδο, η οποία θα φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο τυχόν καθυστερήσεων και παρατυπιών είτε από μεριάς φοιτητών είτε από μεριάς καθηγητών.

 

  • Οι καθηγητές να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του eclass, ώστε να αναρτούν την ύλη των μαθημάτων, αλλά και υποστηρικτικές σημειώσεις. Με στόχο την μεγαλύτερη βοήθεια στην οργάνωση της μελέτης για την εξεταστική. Ήδη, υπάρχουν μερικοί καθηγητές που το πράττουν και τους ευχαριστούμε, αλλά θα θέλαμε την κατανόηση και την βοήθεια και των υπολοίπων καθηγητών.

 

  • Οι φοιτητές να έχουν το δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας ώστε να επανεξεταστούν άμεσα στα εργαστηριακά μαθήματα, αν κόπηκαν στην τελική εξέταση. Αιτούμαστε, ώστε οι φοιτητές να έχουν το δικαίωμα για άλλη μια προσπάθεια να περάσουν την τελική εξέταση του εργαστηρίου. Η ημέρα που θα δίνουν και το θεωρητικό μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο, θα μπορούσε να είναι και η ημέρα της δεύτερης ευκαιρίας του εργαστηριακού μαθήματος.

 

 

Με εκτίμηση,

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.