Συνάντηση του σπουδαστικού σύλλόγου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με  τον πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α.Σήμερα Δευτέρα 1/4, ως σπουδαστικός σύλλογος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., συναντηθήκαμε σήμερα με τον πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. κ. Κώστα Μουτζούρη.

Στην συνάντηση αυτή ο κύριος Μουτζούρης μας επικαιροποίησε την πρόταση του ΠΑ.Δ.Α. για την πιθανή συγχώνευση με τη σχολή μας η οποία είναι :

    

Τα τρία τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ) να συγχωνευτούν με τα αντίστοιχα τμήματα της σχολής μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.

     -Το Παιδαγωγικό τμήμα να αναλάβει την εκπαίδευση και χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε όσους φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. το επιθυμούν.

     -Μετά το πέρας της συνάντησης αυτής θέσαμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές στον κ.Μουτζούρη οι οποίες είναι : 

- Η δωρεάν χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας μετά το πέρας των σπουδών τους, για τους φοιτητές της σχολής μηχανικών. 

-Να διασφαλιστεί χωροταξιακά το συγκρότημα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δηλαδή να μην πουληθεί σε άλλους φορείς ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο και να χρησιμοποιηθεί μόνο από το ΠΑ.Δ.Α. (Πχ. Ένα τμήμα της σχολής μηχανικών να μεταφερθεί στον χώρο της (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

     

Ο κύριος Μουτζούρης ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί όσα του είπαμε, ομως με μεγάλη λύπη μας πληροφόρησε ότι για όλες τις διαπραγματεύσεις που απέτυχαν είναι υπαίτιο το παιδαγωγικό τμήμα. Ένα τμήμα το οποίο μας διασφαλίζει παιδαγωγική επάρκεια όμως δεν δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές!

      

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο τονίσαμε κ εμείς στον κύριο Μουτζούρη πως είναι παράλογο το παιδαγωγικό τμήμα να ζητά δημιουργία νέας σχολής στο ΠΑ.Δ.Α. Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση την διοίκηση του παιδαγωγικού τμήματος να παίζει με το μέλλον των σπουδών μας.

Οι υπεύθυνοι θα μας βρουν απέναντι τους!