Πρόταση για τις δηλώσεις εργαστηρίων

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του χειμερινού εξαμήνου, οι δηλώσεις των εργαστηρίων για το τμήμα των Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών γίνονταν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eclass για κάθε εξάμηνο.

 

Η διαδικασία αυτή ήταν ιδιαίτερη λειτουργική καθώς:

·         Οι φοιτητές μπορούσαν από το σπίτι τους να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην ομάδα των εργαστηρίων που επιθυμούσαν.

·         Οι φοιτητές επέλεγαν Α1, Α2, Α3 και Α4 όπως και Β1,Β2,Β3 και Β4 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου. Μπορούσαν να επιλέξουν τις ώρες σε μία απ αυτές τις ομάδες και το σύστημα τους άφηνε να συνδιάσουν τα τμήματα. Έτσι, υπήρχε σωστός έλεγχος για τις θέσεις των τμημάτων.

·         Το συμβούλιο του τμήματος μπορούσε να ελέγξει τον αριθμό των φοιτητών που υπήρχε σε κάθε τμήμα κι έτσι δεν υπήρχε ο φόβος των υπεράριθμων τμημάτων, τα οποία είναι μη λειτουργικά και υποβαθμίζουν την ποιότητα των εργαστηρίων του τμήματός μας.

 

Αυτή η διαδικασία είχε μόνο θετικά σχόλια από το σύνολο των φοιτητών, καθώς έτσι διευκόλυνε τους καθηγητές στην οργάνωση των εγγραφών του εργαστηρίου και παράλληλα γλίτωνε την ταλαιπωρία των φοιτητών.

 

Ως εκπρόσωποι των φοιτητών, επιθυμούμε η διαδικασία των δηλώσεων των εργαστηριακών μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass να ισχύσει και για το εαρινό εξάμηνο, ώστε να μπορέσουν και φοιτητές και καθηγητές να καρπωθούν τα οφέλη της και να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάσταση σύγχυσης.