Πρόταση για εναλλακτικές μορφές εξέτασης

 

Η περίοδος που διανύουμε στην χώρα μας παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σήμερα όλο και περισσότερες οικογένειες συμπιέζουν τον προϋπολογισμό τους, ώστε να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σε συνδυασμό λοιπόν και με την εξάπλωση του κορονοϊού όπου λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις για την αποφυγή της εξάπλωσής του, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διότι άλλαξε το ακαδημαϊκό τους ημερολόγιο και η λήξη του εαρινού εξαμήνου παρατείνεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

Στην προσπάθεια αυτή ζητούμε και από την σχολή μας να συνεισφέρει παρέχοντας στους φοιτητές τρόπους διευκόλυνσης. Έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τις ανάγκες των φοιτητών για διδασκαλία και γνώση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, κληθήκαμε να βρούμε λύσεις με σύγχρονα  εργαλεία για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.

 

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αιτούμαστε :

·      Να γίνει αναδιαμόρφωση της ύλης των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, διότι τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την ορθή παράδοση διδασκαλίας στις αίθουσες και με τον προβλεπόμενο χρόνο όπου απαιτούνταν.

 

·  Έκδοση θεμάτων για την εκπόνηση εργασιών σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, οι οποίες θα συνεισφέρουν επικουρικά στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης τους με την παράδοση τελικής εργασίας και να αξιολογηθούν πάνω σε αυτή, είτε να δοθούν βοηθητικές ασκήσεις για την βελτίωση του τελικού βαθμού (π.χ. 60-40%), είτε σε συνδυασμό και τα δύο.

 

·   Εναλλακτικές μορφές εξέτασης με την χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής καθώς και σωστού λάθους, οι οποίες   υπόκεινται σε αμιγώς θεωρητικά μαθήματα.

 

Στην περίπτωση εάν και εφόσον κριθεί πως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξεταστική κατά γνωστά δεδομένα προτείνουμε επιπλέον:

 

1.   Κατάθεση γραπτής εργασίας με δυνατότητα προφορικής παρουσίασης μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (π.χ. TEAMS,   ΒΒΒ, MOODLE κ.α.)

 

 

2.     Γραπτή εξέταση εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου και ηλεκτρονική αποστολή στο διδακτικό προσωπικό με δυνατότητα   προφορικής παρουσίασης μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης