Αίτηση ενημέρωσης των φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σχετικά με το θέμα της Πανεπιστημιοποίησης της σχολής.Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ως φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε αντιλαμβανόμαστε πως το να διοικείς μια ιστορική σχολή όπως η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, που χαρακτηρίζεται από την μοναδικότητά της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας, δεν είναι μια εύκολη δουλειά.

Οι ευθύνες που έχει η διοίκηση μιας τέτοιας σχολής είναι τεράστιες, καθώς είναι υπεύθυνη για την αναπτυξιακή πορεία στο χώρο της Παιδείας, ακαδημαϊκά και διοικητικά. Οι ευθύνες αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, την παροχή σπουδών και άλλων υπηρεσιών. Ευθύνες τεράστιες απέναντι στο προσωπικό της ιστορικής σχολής, ακαδημαϊκό και διοικητικό, και ακόμα πιο μεγάλες απέναντι στους φοιτητές, που αποτελούν την πνοή του ιδρύματος. 

Οι φοιτητές, όλους αυτούς του μήνες έχουν εκφράσει συλλογικά και ατομικά με διάφορους τρόπους τις ανησυχίες τους για το μέλλον της σχολής σχετικά με το θέμα των συζητήσεων περί πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ που έχει εισάγει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω του Υπουργού, κ. Γαβρόγλου, στις συνόδους των Προέδρων των ΤΕΙ, μερικές εκ των οποίων μάλιστα έχουν φιλοξενηθεί στο χώρο της ίδιας μας της σχολής. Ως αποτέλεσμα της έως τώρα συζήτησης, έχουμε την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τα δύο μεγάλα ΤΕΙ του λεκανοπεδίου, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένη και ανοιχτή συζητήση η μετεξέλιξη του ΤΕΙ Ηπείρου σε Πανεπιστήμιο. Το γεγονός αυτό, δεν μπορεί παρά να κάνει τους φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να ανησυχούν και να αναρωτιούνται για τα σχέδια και τις όποιες πράξεις της Διοίκησης, η οποία μας εκπροσωπεί στη σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ και τις όποιες εξελίξεις σχετικά με το θέμα.

Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ήταν την ημέρα Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, όταν ενημερωθήκαμε στο αμφιθέατρο της σχολής σφαιρικά για το θέμα, χωρίς να καταλάβει κανείς την επίσημη θέση της Διοίκησης ή έστω να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τους διαπραγματευτικούς στόχους και προθέσεις της σχετικά με την επιθυμητή σε όλους Πανεπιστημιοποίηση.  Οι φοιτητές, δείχνοντας μια στάση υπευθυνότητας, και όχι αδιαφορίας, περιμένουν υπομονετικά εδώ και πάνω από τρεις μήνες, ώστε να μάθουν επίσημα τη θέση της Διοίκησης σχετικά με την πανεπιστημιοποίηση και τις έως τώρα εξελίξεις των διαπραγματεύσεων. Την ίδια στάση υπευθυνότητας και σεβασμού, δεν έχουν κρατήσει δυστυχώς η Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε προς τους φοιτητές, αφήνοντας μας στο σκοτάδι και στην αβεβαιότητα, γεγονός που μας θλίβει.

Η έως και σήμερα στάση και συμπεριφορά μας, δεν περιείχε ακραίες συμπεριφορές και μέτρα, που να εμποδίσουν την λειτουργία της σχολής και να πιέσουν καταστάσεις, δίνοντας την άνεση στη Δίοικηση να διοικήσει χωρίς πίεση και δείχνοντας μ αυτό το τρόπο σεβασμό προς το πρόσωπο του Προέδρου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί που χρήζουν άμεσα από απαντήσεις, ξεπερνάει πολλές φορές το πνεύμα της υπομονής και του σεβασμού.

Γι αυτό το λόγο σας καλούμε να μας απαντήσετε άμεσα και εγγράφως στα ερωτήματα που σας παραθέτουμε, ώστε να ενημερωθεί ο σπουδαστικός σύλλογος και κατ επέκταση όλοι φοιτητές του:

·          Θα είναι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ,το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το μοναδικό ΤΕΙ στο λεκανοπέδιο της Αττικής;

·         Έχει προτείνει η Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε επίσημα ή ανεπίσημα στον υπουργό ή στη σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ λύση ή λύσεις συνεργιών, συγχωνεύσεων ή άλλων ενεργειών ώστε να επιτευχθεί η πανεπιστημιοποίηση; Αν ναι, ποιες είναι οι λύσεις που δεν έχουν απορριφθεί και εξετάζονται ακόμα;

·         Έχει προτείνει ο Υπουργός στην Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε επίσημα ή ανεπίσημα στην Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή στη σύνοδο Προέδρων των ΤΕΙ λύση ή ή λύσεις συνεργιών, συγχωνεύσεων ή άλλων ενεργειών ώστε να επιτευχθεί η πανεπιστημιοποίηση; Αν ναι, ποιες είναι οι λύσεις που δεν έχουν απορριφθεί και εξετάζονται ακόμα;

·         Έχει προτείνει άλλο ίδρυμα, ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο, επίσημα ή ανεπίσημα στην Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή στη σύνοδο Προέδρων των ΤΕΙ λύση ή ή λύσεις συνεργιών, συγχωνεύσεων ή άλλων ενεργειών ώστε να επιτευχθεί η πανεπιστημιοποίηση; Αν ναι, ποιες είναι οι λύσεις που δεν έχουν απορριφθεί και εξετάζονται ακόμα;

·         Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πανεπιστημιοποίησεων των ΤΕΙ; Αν ναι, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σε ποιο χρονικό σημείο βρίσκεται;

Οι απαντήσεις σας να είναι ειλικρινείς και στα συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως άλλωστε είμαστε και εμείς ειλικρινείς με την στάση μας και τις προθέσεις μας, κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας.

 

 

Με εκτίμηση

Για τον Σπουδαστικό Σύλλογο
ο Πρόεδρος