Πλαίσιο ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Πλαίσιο ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Γενική Συνέλευση 21/11/2018

Οι εξελίξεις στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης τρέχουν. 

Το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς σχέδιο, χωρίς διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα προχωράει σε συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων θέλοντας να μετατρέψει τα ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια δίχως όμως να διασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα και το μέλλον των αποφοίτων.

Μια εβδομάδα πριν, ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ζητήσαμε Γενική Συνέλευση ώστε να πάρουμε θέση ως σύλλογος για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το πλαίσιο μας ήταν σαφές, παρόλα αυτά δεν ακούστηκε προς τους φοιτητές διότι οι άλλες 2 παρατάξεις, ΠΑΣΠ και ΠΚΣ, θεωρήσαν σωστό να μετατραπεί μια τόσο σημαντική συνέλευση σε «μπάχαλο». Η παράταξη της ΠΑΣΠ απέσυρε το πλαίσιο της, με αφορμή να φανούμε όλοι μαζί συσπειρωμένοι και στήριξε το πλαίσιο της ΠΚΣ. Ακόμα έχουμε την απορία γιατί η ΠΑΣΠ δεν στήριξε το δικό μας πλαίσιο, εφόσον η ΠΚΣ ήταν κάθετα αρνητική στην δημιουργία «κοινού πλαισίου».

Σήμερα ερχόμαστε στην Γ.Σ. με ακόμα πιο ξεκάθαρο και σαφές πλαίσιο, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες αγοράς εργασίας και με γνώμονα την Πανεπιστημιοποίηση στην πράξη και όχι στα λογία.

Το πλαίσιο που θα υπερψηφιστεί σήμερα γίνεται αυτόματα θέση των φοιτητών συλλόγου ΑΣΠΑΙΤΕ, χωρίς χρώματα.  Επίσης καλούμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις να στηρίξουν το πλαίσιο μας διότι είναι το πιο σαφές, με ξεκάθαρες θέσεις! 

Όσων αφορά την διορισμένη διοικούσα επιτροπή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το μέλλον και το πτυχίο των φοιτητών παρά μόνο η δουλειά τους και οι θέσεις τους. Οι φοιτητές και ο σύλλογος πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χεριά μας!

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο ΠΑ.ΠΕΙ. ή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σε καμία περίπτωση να μην χαθεί ο Τεχνολογικός χαρακτήρας του πτυχίου μας αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων εργάζονται ως Μηχανικοί Τ.Ε.

Διατήρηση της ΑΣΠΑΙΤΕ ως αυτόνομης σχολής και όχι συγχώνευση τμημάτων, η οποία μάλιστα θα μπορεί στο μέλλον να γίνει πολυτεχνική σχολή, εφόσον θα παράγει μηχανικούς σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Εκσυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με την αγορά εργασίας και όχι βασισμένα στα γνωστικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Πλήρη διασφάλιση - Κατοχύρωση των Επαγγελματικών δικαιωμάτων του Μηχανικού για τους απόφοιτους της νέας σχολής.

Διατήρηση του παιδαγωγικού χαρακτήρα της ΑΣΠΑΙΤΕ για τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές και δυνατότητα επιλογής δωρεάν προγράμματος παιδαγωγικής επάρκειας για τους νέους φοιτητές. 

Πλήρη αναγνώριση της παιδαγωγικής επάρκειας ώστε οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ να προηγούνται σε όλους τους πίνακες εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ)

Ως τρόπους δράσης του Σπουδαστικού Συλλόγου προτείνουμε:

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου προκειμένου να μεταφέρουμε τις κόκκινες γραμμές αλλά και τις προτάσεις μας ως σύλλογος φοιτητών ΑΣΠΑΙΤΕ την Τρίτη 27/11, όπως έχει δηλώσει ήδη μάλιστα και το υπουργείο παιδείας.

Συναντήσεις με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ προκειμένου να συνταχθεί κοινή πρόταση για όσα δεν διαπραγματευόμαστε.

Αποστολή επιστολής με τα ερωτήματα του Συλλόγου στην επιτροπή που συνεδριάζει εν κρυπτό για την συγχώνευση μας με το ΠΑ.ΠΕΙ. Απαίτηση για άμεση γραπτή απάντηση ώστε να ενημερωθούμε.

Συνάντηση με τον πρύτανη του ΠΑ.ΠΕΙ, ώστε να διαπιστώσουμε ότι θέλουν την ΑΣΠΑΙΤΕ ως αυτόνομη σχολή μηχανικών (πολυτεχνική σχολή), με όλες τις προτάσεις μας να αποτελούν κόκκινες γραμμές.

Τέλος, εάν δεν υπάρχει κοινή συνεννόηση με το ΠΑ.ΠΕΙ., συνάντηση μας με τον πρύτανη του Πα.Δ.Α., ώστε να μεταφέρουμε εκεί όλα τα παραπάνω.

Όσοι  ονειρεύονται το κλείσιμο της σχολής και την άνευ όρων συγχώνευση τμημάτων θα μας βρουν απέναντι! Έχοντας πλήρη γνώση της κατάστασης αλλά και των προβλημάτων που υπάρχουν, σας καλούμε να στηρίξετε τις προτάσεις μας.