Αναπροσαρμογή και διευκρινήσεις  του τρόπου διεξαγωγής των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ Ι & ΙΙ)

Στα πλαίσια αντιμετώπισης και περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19 στη χώρα μας ήταν η αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών. Στο μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με αποτέλεσμα να γίνει η διακοπή διεξαγωγής των μαθημάτων λίγες μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019-2020. Ωστόσο για τα θεωρητικά μαθήματα μετά από μικρό χρονικό διάστημα διακοπής τους, ξεκίνησαν να παραδίδονται μέσω των εφαρμογών της σύγχρονης εκπαίδευσης και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο η κατεύθυνση των Εκπ. Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους παρακολουθούν το μάθημα των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας Ι, όπου διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της σχολής. Το μάθημα αυτό αν και θεωρητικό δεν είναι εφικτό να συνεχιστεί μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διότι η φύση του μαθήματος είναι διαφορετική και απαιτεί την φυσική παρουσία τόσο των φοιτητών όσο και των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα, στις κατευθύνσεις των Εκπ. Πολιτικών Μηχανικών και Εκπ. Μηχανολόγων Μηχανικών πραγματοποιείται το μάθημα των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας ΙΙ, όπου οι σπουδαστές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις απαιτούμενες ώρες σε σχολεία. Κάτι το οποίο είναι αδύνατον να γίνει.    

 

Για τον λόγο αυτό, ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, προτείνουμε:

 

·         Κατά την επαναλειτουργία των μαθήματων, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διεξαχθούν κανονικά οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας για τα ΠΑΔ Ι.

·         Να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαγωγής των ΠΑΔ ΙΙ επειδή πραγματοποιούνται για όσο χρόνο γίνεται παράδοση μαθημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να χαθούν τα μαθήματα αυτά, ούτε να χρειαστεί να τα παρακολουθήσουμε στο επόμενο εξάμηνο διότι κάτι τέτοιο καθυστερεί την ολοκλήρωση των σπουδών μας με διάφορες συνέπειες για εμάς και τις οικογένειες μας.