Απόφαση Σπουδαστικού Συλλόγου Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.ΕΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ                                                               

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)                                                                                                                                                             

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

 Αρ. Πρωτ.: 9726/ 25.10.2017 

 

ΠΡΟΣ: ·  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

·  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

κ. Γιώργο Αγγελόπουλο

·  Πρόεδρο Δ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, καθηγητή κ. Ιωάννη Σαριδάκη

 

 

 

ΚΟΙΝ:·  Μέλη Δ.Ε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

·  Πρόεδρο Τμήματος Εκπαιδευτιών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

  Καθηγητή κ. Γεώργιο Χατζαράκη

·  Πρόεδρο Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών,

Καθηγητή κ. Γεώργιο Γεωργούση

·  Πρόεδρο Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθηγητή κ. Νικόλαο Βαξεβανίδη

·  Πρόεδρο του ΔΣ του ΣΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε,

Καθηγητή κ. Σαράντο Ψυχάρη

·  Πρόεδρο του ΔΣ των Διοικητικών Υπαλλήλων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε,

κ. Χαράλαμπο Τράμπαλη

 

Θέμα: «Απόφαση Σπουδαστικού Συλλόγου Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε»

 

Οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Η συζήτηση επικεντρώνεται στην εξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. Όπως είναι φυσικό αυτή η συζήτηση αφορά άμεσα το μέλλον μας και τα πτυχία μας. Ο Σπουδαστικός Σύλλογος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σπουδαστικός Σύλλογος όλο το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης. Επίσης, μοιράστηκαν περισσότερα από 550 ερωτηματολόγια ώστε ο σύλλογος να λάβει υπόψη του τη γνώμη των Σπουδαστών στις όποιες αποφάσεις του. Τέλος, η κορύφωση των δράσεων του συλλόγου μας ήταν η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Σπουδαστών, που αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων των Σπουδαστών του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017.

Η απόφαση για το μέλλον και την αναβάθμιση του Ιδρύματός μας λήφθηκε με ψηφοφορία από την πλειοψηφία των σπουδαστών, με ποσοστό 55% της Γενικής Συνέλευσης, έπειτα από σχετική συζήτηση για όλα τα πιθανά σενάρια που υπάρχουν.

Πιο συγκεκριμένα ο Σπουδαστικός Σύλλογος προτείνει.:

 

·         Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Επιπλέον, με την ένταξή μας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο σύλλογός μας διεκδικεί:

·   

Διατήρηση του διπλού χαρακτήρα και της μοναδικότητας της σχολής.

        

Διατήρηση του υπάρχοντος τίτλου σπουδών για τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές καθώς και δυνατότητα αναβάθμισης του.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ