Αίτηση ενημέρωσης σχετικά με την πανεπιστημιοποίηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Α.Π:

 

Κατά την διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους συζητήθηκαν πολλά σενάρια για τη μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα την ένταξης μας στα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Άλλη μια ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με ένα νέο πλέον σενάριο (το Πανεπιστήμιο Πειραιά) και με τα προηγούμενα να έχουν “βουλιάξει”, η διοίκηση συνεχίζει να

κρατά μια απόμακρη στάση από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς να ενημερώνει απολύτως κανέναν για τις εξελίξεις των συζητήσεων που πραγματοποιούνται είτε από αρμόδιες επιτροπές είτε όχι. Πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι αυτό το οποίο διαπραγματεύονται είναι το μέλλον μας και μας αφορά άμεσα. Η τελευταία

επίσημη ενημέρωση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας από την Διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ήταν την ημέρα Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, όταν ενημερωθήκαμε στο αμφιθέατρο της σχολής, παρουσία του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να καταλάβει κανείς την επίσημη θέση της Διοίκησης ή έστω να

σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τους διαπραγματευτικούς στόχους και προθέσεις της σχετικά με την επιθυμητή σε όλους Πανεπιστημιοποίηση. Υπήρξε ακόμη μια συνάντηση στην βιβλιοθήκη της σχολής, με την πεποίθηση (από πλευράς διοίκησης) την ένταξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκτοτε παρά τις

εκκλήσεις του Σπουδαστικού Συλλόγου, αλλά και όλων των συλλόγων της σχολής, έχουμε αντιμετωπίσει, από πλευράς προέδρου, ανακρίβειες και θεωρίες χωρίς ουσιαστική ενημέρωση.

 

 

Οι θέσεις του σπουδαστικού συλλόγου είναι ξεκάθαρες. Θέλουμε την καλύτερη δυνατή λύση για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ, Οι στόχοι μας είναι:

  1. Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
  2. Διατήρηση του διπλού χαρακτήρα και της μοναδικότητας της σχολής.
  3. Διατήρηση του υπάρχοντος τίτλου σπουδών για τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές καθώς και δυνατότητα αναβάθμισης του.
  4. Καμία χωροταξική μεταφορά των τμημάτων σε άλλα ιδρύματα, σε περίπτωση ένταξης μας σε άλλο Πανεπιστήμιο.
  5. Διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και των φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως σχολη.

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.