Αλλαγές στην εργασία του μαθήματος Κατεργασίες  Διαμορφώσεων & Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής


Την Τρίτη 15 Μαρτίου αναρτήθηκε στο e-class του μαθήματος Κατεργασίες  Διαμοργώσεων & Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής (εργαστήριο) μια λίστα με μετρήσεις ώστε να πραγματοποιηθεί μια εργασία. Με την παράδοση της εργασίας αυτής οι φοιτητές θα είχαν την δυνατότητα να περάσουν το μάθημα. Το εργαστηριακό αυτό μάθημα ανήκει στο Ζ’ εξάμηνο το οποίο είναι χειμερινού εξαμήνου.

 

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μάθημα ανήκει σε χειμερινό εξάμηνο και οι φοιτητές έχουν εξεταστεί γραπτώς στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου, ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προτείνουμε η συγκεκριμένη εργασία να γίνει προαιρετική για όσους φοιτητές επιθυμούν να βελτιώσουν την βαθμολογία τους.