Σύλλογοι, πέρα από κόμματα!Φοιτητικές παρατάξεις, υπάρχουν και λειτουργούν σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου, με κανόνες. Η δράση τους όμως κινείται πάντα προς όφελος του ιδρύματος, συνεισφέροντας στην εξέλιξή του, χωρίς να βάζουν εμπόδια στη λειτουργία του και να προκαλούν επιπλέον δυσκολίες στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Στόχος μας με τις προτάσεις αυτές, είναι να σταματήσει η ασυδοσία των μειοψηφιών, να ζωντανέψει ξανά το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα και να αποκτήσει θεσμοθετημένη δομή και κεντρική οργάνωση.

Στη προσπάθεια αυτή, ζητήσαμε την άποψη όλων. Για το σκοπό αυτό, καλέσαμε όλους τους φοιτητές και σπουδαστές της χώρας να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια που αφορούν την εκπροσώπησή τους με τη συμμετοχή να προσεγγίζει τις 6.500 απαντήσεις, από τις οποίες προέκυψαν οι προτάσεις μας.